Časovna zakasnitev med dodatnimi poskusi kviza

Če tu nastavite časovno zakasnitev, bo moral udeleženec počakati toliko časa, preden bo lahko opravljal svoj tretji ali poznejši poskus.

Kazalo vseh datotek pomoči