Časovna zakasnitev med prvim in drugim poskusom

Če nastavite časovno zakasnitev, bo moral udeleženec počakati toliko časa, preden bo lahko opravljal svoj poskus po prvem poskusu.

Kazalo vseh datotek pomoči