Esejska vprašanja

Kot odgovor na vprašanje (ki lahko vključuje sliko), odgovarjajoči napiše odgovor v obliki eseja. Ob ustvarjanju esejskega vprašanja lahko urejate tri polja: naziv vprašanja, telo vprašanja in povratno sporočilo, ki bo prikazano, ko se tako odloči izvajalec.

Esejskemu vprašanju ne bo dodeljena ocena, dokler ga ne bo pregledal izvajalec z uporabo možnosti Ročno ocenjevanje. Ob ročnem ocenjevanju esejskega vprašanja bo lahko ocenjevalec vnesel komentar po meri v odgovor na esej ter bo lahko dodelil točke za esej.

Ponavadi lahko udeleženec odgovor vpiše z uporabo urejevalnika HTML. Vendar, če je na strani kviza več kot eno esejsko vprašanje, bo uporaba urejevalnik HTML mogoča samo pri prvem esejskem vprašanju.

Kazalo vseh datotek pomoči