Decimalna mesta

Z uporabo te nastavitve lahko izberete, koliko decimalnih mest naj bo prikazanih za decimalno vejico ob prikazu rezultatov ali ocen udeležencu. Z izborom '0', na primer, bodo prikazane ocene zaokrožene na cela števila.

Ta nastavitev vpliva samo na prikaz ocen. Ne vpliva na notranje izračune in zaokroževanje ocen.

Kazalo vseh datotek pomoči