Ocene

Mnoge dejavnosti omogočajo nastavitev ocen.

Privzeto bodo rezultati vseh ocen v okviru predmeta na voljo na strani Ocene, ki je dostopna iz glavne strani predmeta.

Če izvajalec ne želi uporabljati ocen v predmetu ali želi skriti redovalnico pred udeleženci, lahko onemogoči prikaz redovalnice v Nastavitvah predmeta. To ne prepreči možnosti, da posamezna dejavnost uporablja ali ima nastavljene ocene, prav tako ne onemogoči prikaz ocen udeležencem znotraj posameznih dejavnosti.

Kazalo vseh datotek pomoči