Delavnica dobra tehnološka praksa
(DTP)

Gradivo za izvajanje delavnice dobre tehnološke prakse v čebelarstvu.