Ekološko čebelarjenje
(Eko)

Namen tega predmeta je čebelarjem približati tak način čebelarjenja in jim predstaviti njegove zahteve, izzive in možnosti. Zahteve sta pojasnila znana strokovnjaka s področja čebelarstva, svoje izkušnje pa so predstavili tudi čebelarji, ki so že vključeni v ekološko čebelarstvo.

Avtorji: Mitja Zupančič, Milan Meglič, Anton Fabjan, Miroslav Cetina, Ivan Ogrinc, Herman Kisilak, Tomaž Škorjanc, Bojan Pavlin

Foto: Milan Meglič, Anton Fabjan, Herman Kisilak, Tomaž Škorjanc, Franc Šivic, Vlado Auguštin, Arhiv ČZS