Osnovna odbira
(Osnovna odbira)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom
 Ta predmet zahteva ključ za vpis

- poznavanje lastnosti čebeljih družin,
- karakteristike kranjske čebele,
- ocenjevanje lastnosti,
- poznavanje osnov odbire in vzreje matic,
- zamenjava matic v družinah,
- izvedba pregleda družin na posamezne lastnosti
- čistost rase
- svetovanje čebelarju na terenu

Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  Ta predmet zahteva ključ za vpis