Sheme višje kakovosti
(Shema kakovosti)

V tem predmetu boste spoznali Sheme višje kakovosti ter rešili test za preverjanje znanja.
Avtor: Nataša Lilek
Foto: Arhiv ČZS
Izvajalec: Nataša Lilek