Med
(Med)

V tem predmetu boste spoznali med ter rešili test za preverjanje znanja.
Avtorji: dr. Terezija Golob, dr. Mojca Korošec, dr. Jasna Bertoncelj, dr. Urška Kropf, mag. Andreja Kandolf Borovšak,
Foto: Arhiv ČZS
Izvajalec: mag. Andreja Kandolf Borovšak