Zgodovina čebelarstva
(Zgodovina čebelarstva)

V tem predmetu boste spoznali zgodovino čebelarstva ter rešili test za preverjanje znanja.
Avtor: Franc Šivic
Izvajalec: Franc Šivic