Postavitev čebelnjaka
(Postavitev čebelnjaka)

V tem predmetu boste spoznali okoliščine, ki vplivajo na dobro izbiro lokacije za postavitev čebelnjaka ter rešili test za preverjanje znanja (v pripravi).
Avtor: Vlado Auguštin
Izvajalec: Vlado Auguštin