Osnove trženja
(OTR)

V tem predmetu boste spoznali osnove trženja ter rešili test za preverjanje znanja.
Avtor: Tanja Magdič
Izvajalec: Tanja Magdič