Zagotavljanje varne hrane
(Varna hrana)

Predmet podaja osnovno zakonodajo in priporočila s področja zagotavljanja varnih čebeljih pridelkov.

Avtor: Vesna Veljanovski, Milan Meglič, Andreja Kandolf