Kakovost čebeljih pridelkov
(KČP)


Pri predmetu Kakovost čebeljih pridelkov boste spoznali ekološko in tehnološko razsežnost čebelarjenja v luči ohranjanja kakovosti čebeljih pridelkov, v prvi vrsti medu. Pri tem je zelo pomembno to kakšna je higiena v panju, menjava starega satja, kakšno krmljenje čebel, kakšna je proizvodnja medu v panju ter odvzemanje in predelava medu. Predmet predstavi tudi skrb za kakovost v Kolektivni blagovni znamki »slovenski med kontrolirane kakovosti« (1999) ter Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu na načelih sistema HACCP. Poleg medu je predstavljeno tudi pridobivanje cvetnega prahu, matičnega mlečka in propolisa. Na koncu je predstavljeno še ocenjevanje medu in degustacije.

Avtor: Milan Meglič