Čebelarjenje v nakladnih panjih
(ČNP)


Namen predmeta Čebelarjenje v nakladnih panjih je čebelarjem skozi izbor več
prispevkov približati čebelarjenje v nakladah.

Zbral in pripravil: Franc Prezelj