V tej kategoriji se nahajajo predmeti na temo čebeljih paš.


  • Pri predmetu Čebelja paša boste spoznali t.i. medovite rastline, ki v Sloveniji čebelam predstavljajo vir medičine, mane, cvetnega prahu in drevesnih smol za propolis. Predstavljene so posamezne medovite rastline in njihova razprostranjenost, neavtohtone medovite rastline, spomladanske razvojne paše, glavne paše, poletno brezpašno obdobje, načini izboljšanja čebelje paše, cvetlične paše, gozdne paše s proizvajalci mane, napovedovanje gozdnega medenja na koncu pa še o izbiri primernega stojišča in prevažanju čebel na paše.

    Avtor: Franc Šivic
    Foto: Franc Šivic