V tej kategoriji se nahajajo predmeti na temo vzreje matic.


  • Pri predmetu vzreja matic boste lahko obnovili znanje iz preventive in higiene pri zdravstvenem varstvu ter osnove biologije čebeljih družin, ki je potrebno za uspešno vzrejo matic, v nadaljevanju pa sledijo osnove vzreje čebeljih matic v poglavjih kot so selekcijski čebelnjak, vzreja matic in rodovniške matice.

    Avtor: prof.dr. Aleš Gregorc