V tej kategoriji se nahajajo predmeti na temo tehnologije čebelarjenja.

 • V tem predmetu boste spoznali okoliščine, ki vplivajo na dobro izbiro lokacije za postavitev čebelnjaka ter rešili test za preverjanje znanja (v pripravi).
  Avtor: Vlado Auguštin
  Izvajalec: Vlado Auguštin

 • Namen predmeta Uvod v tehnologijo čebelarjenja z različnimi sistemi je čebelarjem predstaviti osnove pri začetku čebelarjenja, kot so odločitev s katerim tipom panja naj čebelarimo, kakšno čebelarsko evidenco moramo voditi. V nadaljevanju sledi predstavitev čebelarskih opravil, oskrbe čebeljih družin, izrabe čebeljih paš, metode vzreje čebeljih matic, oblikovanje mladih čebeljih družin ter ukrepi v borbi proti varozi.

  Avtor: Franc Prezelj

 • Namen predmeta Čebelarjenje v nakladnih panjih je čebelarjem skozi izbor več
  prispevkov približati čebelarjenje v nakladah.

  Zbral in pripravil: Franc Prezelj
 • V tem predmetu boste spoznali, kako oceniti zadostno količino hrane v panju; zakaj je potrebno čebele krmiti takoj po končani paši; kako pravilno pripraviti sladkorno raztopino za krmljenje ter jo pokladati čebelam ter rešili test za preverjanje znanja.
  Avtor: Tomaž Samec
  Izvajalec: Tomaž Samec

 • V tem predmetu boste spoznali kakšna so opravila čebelarja pri oskrbi čebeljih družin preko zime ter rešili test za preverjanje znanja.

  Avtor: Tomaž Samec

  Foto: Tomaž Samec

  Izvajalec: Tomaž Samec

 • Namen tega predmeta je čebelarjem približati tak način čebelarjenja in jim predstaviti njegove zahteve, izzive in možnosti. Zahteve sta pojasnila znana strokovnjaka s področja čebelarstva, svoje izkušnje pa so predstavili tudi čebelarji, ki so že vključeni v ekološko čebelarstvo.

  Avtorji: Mitja Zupančič, Milan Meglič, Anton Fabjan, Miroslav Cetina, Ivan Ogrinc, Herman Kisilak, Tomaž Škorjanc, Bojan Pavlin

  Foto: Milan Meglič, Anton Fabjan, Herman Kisilak, Tomaž Škorjanc, Franc Šivic, Vlado Auguštin, Arhiv ČZS