V tej kategoriji se nahajajo predmeti na temo biologije čebel.

  • Pri tem predmetu se boste seznanili z osnovnimi zakonitostmi biologije medonosne čebele ter rešili test za preverjanje znanja. Na kratko boste spoznali anantomijo in fiziologijo le te, njen razvoj od jajčeca do odrasle živali. Poleg tega, da boste spoznali, kaj se s čebeljo družino dogaja skozi celo leto, si lahko preberete tudi, katere medonosne čebele živijo v naši okolici. Slovenci smo ponosni na našo avtohtono kranjsko čebelo, v našo državo ni dovoljen vnos nobene druge rase te čebele. Želimo vam prijetno prebiranje vsebin.

    Avtor: mag. Andreja Kandolf Borovšak
    Foto: Franc Šivic