V kategoriji "Terenski svetovalci" lahko najdete gradiva, obrazce s področja osnovne odbire, tehnologije, varne hrane, ekonomike in delavnic ter sodelujete v forumu in spremljate vprašanja postavljena terenskim svetovalcem.