V kategoriji "Terenski svetovalci" lahko najdete gradiva, obrazce s področja osnovne odbire, tehnologije, varne hrane, ekonomike in delavnic ter sodelujete v forumu in spremljate vprašanja postavljena terenskim svetovalcem.

 • V tem predmetu se nahajajo delavnice in obrazci, ki so potrebni za svetovanje na terenu čebelarjem.
 • V tem predmetu se nahajajo vsebine iz področja ekonomike v čebelarstvu.
 • V tem predmetu se nahajajo vsebine iz področja tehnologije v čebelarstvu.
 • Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  Ta predmet zahteva ključ za vpis
  V tem predmetu se nahajajo vsebine iz področja varne hrane.
 • - poznavanje lastnosti čebeljih družin,
  - karakteristike kranjske čebele,
  - ocenjevanje lastnosti,
  - poznavanje osnov odbire in vzreje matic,
  - zamenjava matic v družinah,
  - izvedba pregleda družin na posamezne lastnosti
  - čistost rase
  - svetovanje čebelarju na terenu