• Namen tega predmeta, je usposobiti udeležence, da se usposobijo za neposredno prodajo čebeljih pridelkov. Udeleženci bodo preko e-izobraževanja pridobili temeljna znanja o trženju čebeljih pridelkov. Pridobljeno znanje lahko udeleženci nadgradijo še z ostalimi programi e-izobraževanja, ki se navezujejo na trženje proizvodov, varno hrano in označevanjem proizovodov.